Nyheter

Här hittar du våra pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och presskontakt
Fler nyheter, pressmeddelanden och presskontakter hittar du på vår nyhetssida på Cision.

Ny VD utsedd i PayEx

Styrelsen i PayEx har utsett Linus Singelman till ny VD för bolaget. Linus Singelman är idag chef för Group Commerce i Swedbank och kommer förutom VD rollen att vara chef för affärsenheten Swedbank Pay inom PayEx. Linus planeras tillträda som VD i PayEx den 1: a oktober. PayEx är ett helägt dotterbolag till Swedbank.

Verksamheten i PayEx kommer drivas i två affärsenheter under varumärkena – Swedbank Pay och PayEx Ledger & Factoring. Genom att samla kompetens och resurser i PayEx, ökar vi fokus på vårt betalningserbjudande till handeln och drar nytta av kompetensen i PayEx Ledger & Factoring. Nuvarande VD i PayEx, Raymond Klavestad, är kvar i bolaget som vice VD och som chef för affärsenheten PayEx Ledger & Factoring.

Läs mer här.