Företagsinformation

Här hittar du information om PayEx-koncernens olika bolag.

 

Tjänsteområden 

Kundreskontra, fakturering, inkasso & efterbevakning, billing & CRM. 
Genom varumärket Swedbank Pay marknadsförs betallösningar för internet, mobil och fysisk handel samt konto
krediter för delbetalning av inköp hos anslutna handlare. 

 

PayEx i Sverige

Swedbank PayEx Holding AB, org. nr. 556714-2798.
Kontor i Stockholm och Visby. Koncernens moderbolag.
Säte: Stockholm


PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781
Kontor i Stockholm och Visby. Förvaltar koncernens fastigheter mm.
Säte: Stockholm


PayEx Sverige AB, org. nr. 556735-5671
Säte: Stockholm. Kontor i Stockholm och Visby. Kreditmarknadsbolag som utför samtliga finansiella tjänster inom PayEx. PayEx Sverige AB erbjuder även faktura- och reskontratjänster.

Genom varumärket Swedbank Pay erbjuder PayEx Sverige AB nät- och mobilbetalning, betalningsterminaler m.m.

PayEx inkasso- och finansiella verksamhet bedrivs med auktorisation från Finansinspektionen.


Adress i Visby
S:t Hansplan 1
SE-621 88 Visby
+46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com

Adress i Stockholm
Regeringsgatan 67
SE-111 56 Stockholm
Växel: +46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com


Faktureringsadress
PayEx Sverige/Holding/Invest
c/o PayEx Sverige AB
Box 1236
621 23 Visby
e-post: levfaktura@payex.com

PayEx i Norge


PayEx Norge AS, org. nr. 979 315 503
Säte: Oslo. Erbjuder Fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom varumärket Swedbank Pay erbjuder PayEx Norge AS betaltjänsterna penningöverföring och genomförande av betalningstransaktioner, internet- och mobilbetalning, betalningsterminaler, m.m.

PayEx inkassoverksamhet bedrivs med auktorisation från Finanstilsynet i Norge.


Adress
Kongensgt 6, 0153 Oslo
Postboks 613, 0106 Oslo
Växel: +47 22 03 63 00
e-post: info@payex.com

PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914
Säte: Köpenhamn.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom varumärket Swedbank Pay erbjuder PayEx Danmark A/S betallösningar som internett- och mobilbetalning samt betalningsterminaler, m.m.

Adress
Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post: info@payex.com

PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3
Hemort: Lahti.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom varumärket Swedbank Pay erbjuder PayEx Suomi Oy betallösningar som internet- och mobilbetalning samt betalningsterminaler, mm.

PayEx inkassoverksamhet bedrivs med auktorisation av Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Adress
Askonkatu 9
15100 Lahti
PL 178
Växel: +358 20 140 4200
Fax: +358 (0) 10 835 9
E-post: info@payex.com